Dyynejä loputtomiin

Dyynejä loputtomiin

tiistai 29. heinäkuuta 2014

Professional development - Al Hamdulillah!


Koulutusvienti toteutuu useimmiten asiantuntijavaihtona. Meidän hankkeemme rakentui ruohonjuuritasolla niin varsinaiselle perusopetustyölle kuin myös opettajien täydennyskoulutukselle. Emiraattiopettajilla oli mahdollisuus osallistua osittain työaikana järjestettävään Jyväskylän yliopiston koordinoimaan täydennyskoulutukseen, jonka ensimmäinen etappi oli opettajan pedagogiset opinnot. Tämän opintokokonaisuuden suoritettuaan opettajalle tarjottiin tilaisuus anoa jatkoa maisteriopintoihin. Ongelmatonta tällainen ’hands-on’ kouluttautuminen ei ole niin ajallisten kuin kielellistenkään haasteiden vuoksi, mutta ehdottoman tärkeäksi osa-alueeksi se on nähtävä koulutusvientihankkeen tuloksellisuuden näkökulmasta. 
Emiraattivaimojen omaehtoinen iltaopiskelu ei ole välttämättä mahdollista, vaikka henkilökohtaiset akateemiset intohimot olisivatkin kohdallaan. Perhe ja kulttuuri sanelevat reunaehdot, mitkä eivät ole aina henkilön itsensä päätettävissä. Emiraattikulttuuri on hyvin lämmin, sukulaisrakas ja toisiaan huomioonottava. 'I go to sit with my mom' tapahtui päivittäin eikä mahdollisuuksien mukaan kuten meillä länsimaissa. Omien lasten koulunkäynnin tukeminen sekä sukulaisvaimojen kanssa illastaminen ajavat omien lukuhalujen ohi mennen tullen. 
Arvostan suuresti emiraattiopettajieni tarmokasta opiskelua tavoitteiden mukaisesti, vaikka se ei vastaakaan tempoltaan ja intensitiviteetiltään länsimaista opiskelutahtia. Meidän täytyy myös muistaa, että heitä ei ole aikoinaan koulussa opetettu oppimaan, vaan muistamaan opetetun. Heidän läksynsä on kaksinkertainen!


Systemaattinen täydennyskoulutus edellyttää riittävää henkilöstöresurssointia. Tämä asia oli hankkeessamme kunnossa – Al Hamdu lillah! Sekä englanninkielen opetus ja tuki että varsinainen oppisisällöllinen tutkimukseen perustuva yliopistotasoinen opetus ja ohjaus hoidettiin niin lähi- kuin etäratkaisuin. Arvokasta työtä niin ohjaajien kuin opiskelijoidenkin osalta!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kerro ajatuksesi!